fbpx

Dasar perlindungan data peribadi

U Dakwah Academy tertakluk kepada peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia (PDPA) 2010. U Dakwah Academy adalah pemilik laman web dan perkhidmatan yang ditawarkan di www.udakwah.com serta pengendalian data langsung dengan pekerja, sukarelawan, data peribadi penderma, dan vendor yang bertanggungjawab untuk pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan data peribadi dalam Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010. Pengendalian data peribadi yang betul menjadi perhatian khusus organisasi kami. Oleh itu, U Dakwah Academy ingin memberi jaminan mengenai kepatuhan kami terhadap Prinsip Perlindungan Data Peribadi yang dinyatakan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010 seperti di bawah ini:

Prinsip-prinsip perlindungan data peribadi

Pemprosesan data peribadi oleh U Dakwah Academy harus mematuhi Prinsip Perlindungan Data Peribadi seperti berikut, iaitu:

(a) Prinsip Umum;

(b) Prinsip Notis dan Pilihan;

(c) Prinsip Pendedahan;

(d) Prinsip Keselamatan;

(e) Prinsip Pengekalan;

(f) Prinsip Integriti Data; dan

(g) Prinsip Akses,

Maklumat peribadi yang dikumpul dan digunakan oleh kami

1. Maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami

Kami mengumpulkan maklumat peribadi berikut yang anda berikan kepada kami:

 • Nama
 • Alamat emel
 • Nombor telefon
 • Alamat pengebilan
 • Alamat kediaman
 • No akaun bank

2. Bagaimana kami menggunakan data peribadi anda

Kami mengumpulkan maklumat mengenai pengguna kami untuk tujuan berikut:

 • Untuk memproses transaksi dalam talian yang anda lakukan
 • Untuk mengenal pasti anda dan menjawab permintaan anda berkenaan perkhidmatan kami
 • Minat anda untuk menderma kepada organisasi kami
 • Untuk menjawab sebarang pertanyaan yang anda salurkan kepada kami

3. Dengan siapa kami berkongsi maklumat peribadi anda

Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak berikut:

 • Agensi penguatkuasaan undang-undang jika ia berkaitan dengan penyiasatan bagi membantu mencegah aktiviti yang menyalahi undang-undang

Kami tidak akan berkongsi mana-mana maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga yang lain.